Pròiseact gnothachais aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Bidh mòran eòlach air a phrògram Dragons Den, far am bi daoine àbhaisteach a' nochdadh air beulaibh luchd-gnìomhachais ann an oidhirp taic fhaighinn dhan ghnìomhachas ùr aca.

Bho chionn ghoirid, rinn sgoilearan à clas a seachd ann am Bun Sgoil Inbhir Nis an dearbh rud, 's iad airson airgead a thogail airson turas sgoile.

Cò ma tha a fhuair taic bho na dràgain?

Tha tuilleadh aig Eilidh Ghrannd.