Snàmh slighe aiseig Cheasaig

Airson a' chiad tùras ann an còrr 's leth-ched bliadhna thainig na ceudan dhaoine còmhla airson seann slighe aiseig Cheasaig a shnàmh.

Le taic bho luchd-sàbhailteachd ann am bàtaichean, shnàmh daoine bho Ceasaig a' Deas gu Ceasaig a' Tuath agus air ais a-rithist.

Tha Nicole Mhoireach ag athris.