CalMac a' tabhann leisgeil

Dh'aidich Àrd-Stiùiriche ChalMac gu bheil an t-seirbheis aca a' dol nas miosa.

Thuirt Robbie Druimeanach nach tig piseach gus am bi na bàtaichean aiseig ùra deiseil 's gum feumar cumail a' dol a' togail aiseagan ùra gu cunbhalach.

Seo Ruaraidh Rothach.