Gin-deasachadh air bàrr an Alba?

Tha Rùnaire Àrainneachd na Rìoghachd Aonaichte, Seòras Eustice, airson 's gun tèid bàrr air an deach gin-deasachadh a dhèanamh a cheadachadh ann an Alba.

Theid Bile ma choinneimh Pàrlamaid Westminster a-màireach airson bàrr gin-dheasaichte a cheadachadh ann an Sasainn.

Seo Darren Linc.