Farpais goilf ùir

Airson a' chiad tùras, thainig daoine le feumlachdan sònraichte còmhla air a' Ghàidhealtachd airson co-fharpais ghoilf nàiseanta.

Shoirbhich i uidhir agus gu bheilear a-nis an dòchas gum bi an co-fharpais ann a h-uile bliadhna agus a' bròsnachadh daoine eile gus golf fheuchainn. Tha Nicole Mhoireach ag athris.