MBE do Fergie Dòmhnallach

Chaidh MBE a bhuileachadh air an fhear-chiùil Fergie Dòmhnallach Dihaoine ann an Inbhir Nis.

Nochd e air an àrd-ùrlar son cèilidh mhòr aig Eden Court an oidhche sin.

Tha e coltach gur esan am prìomh neach-ciùil às sine a th'air nochdadh air prìomh àrd-ùrlar an ionaid.

Fhuair Mairi Riddoch cothrom coinneachadh ris.