Barrachd dhaoine a' leigeil dhiubh an obraichean tràth

Tha barrachd dhaoine air a bhith a' leigeil dhiubh an dreuchdan tràth bho nochd Covid, a-rèir àireamhan ùra.

Chaidh slàinte is dòighean-beatha ainmeachadh mar adhbharan airson a' ghluasaid. Seo Eilidh Hart ...