Seudraidh le clach Lingreabhaigh ga taisbeanadh

Tha pìos seudraidh shònraichte ri fhaicinn ann an taigh staile Na Hearadh, a bha roimhe air a thaisbeanadh san Lanntair ann an Steòrnabhagh.

Chaidh a dhèanamh mar chomharra air Tùsanach Aimeireaganach, Sulian Stone Eagle Herney, à Alba Nuadh.

O chionn 30 bliadhna bha esan am-measg an fheadhainn a bha a' strì an aghaidh cuaraidh mòr a stèidheachadh faisg air Lingreabhagh sna Hearadh.

Cha tàinig na planaichean riamh gu bith.

Seo Shona Nic a' Phiocair.