Prìomhachasan na croitearachd

Bha dùil ri bile ùr mu chroitearachd sa Phàrlamaid Albannach mu dheireadh.

Ach chaidh dàil a chur air an sin tàilleabh Brexit agus tha aig Riaghaltas na h-Alba a-niste ri crìoch a chur air deasachadh a' bhile.

Tha Ailean Peutan ag aithris.