Turasachd anns an Eilean Sgitheanach

Chan eileas an dùil gum bi an t-uabhas de luchd-turais a' tadhal air an Eilean Sgitheanach am bliadhna.

Seo a rèir na buidhne turasachd SkyeConnect is iad a' meas gu bheil dragh am measg dhaoine mu bhith a' tighinn a dh'fhuireach ann an taighean-òsta agus àitichean leabaidh is bracaist.

Cuideachd, thuirt fear-gnìomhachais san Eilean Sgitheanach gu bheil cus aire an dèidh bhith aig daoine air airgead mòr a dhèanamh à luchd-turais, agus gum bu chòir ceum air ais a ghabhail bhon seo a-mach.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid …