Na h-ealain às dèidh Covid

Bidh na gnìomhachasan cruthachail an Alba a' cur còig billean not ri eaconomaidh na dùthcha gach bliadhna, a rèir àireamhan an riaghaltais.

Sin ann am bliadhna àbhaisteach. Ach chan e bliadhna àbhaisteach a th' air a bhith ann.

A rèir rannsachadh a rinn Alba Chruthachail, bha call còrr air leth-cheud millean not an cois a' phandemic dhaibhsan a tha a' cosnadh às na h-ealain.

Ciamar a ghabhas ath-shlànachadh a thoirt air an roinn ma-thà?

Tha an tè-naidheachd againn, Eilidh NicLeòid, air a bhith a' bruidhinn ri duine neo dithis a tha a' dèanamh am beò-shlàinte às ...