Fàilte ga cur air Ìre a h-aon

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gun tèid tuilleadh de riaghailtean Chovid a thogail ann an Alba bho Dhiluain seo tighinn.

Thèid a' mhòr-chuid de dh'eileanan sìos gu Ìre 1 bho Dhiluain, ach an t-Eilean Sgitheanach, Eilean Arainn is Eilean Bhòid.

Seo Dòmhnall MacLaomainn.