Giglets Gàidhlig ga leudachadh

Dh'ainmich Bòrd na Gàidhlig agus Giglets Education gum bithear a' leantainn air adhart leis a' pròiseact Giglets Gàidhlig, a th' air duaisean a chosnadh.

Thèid a leudachadh a-nis gu 2024.

Tha Calum MacAmhlaigh ag aithris.