Buaidh nam bhanaichean-campachaidh

Seachd searbh sgìth de bhanaichean-campachaidh a' mìlleadh na sgìre, a' pàrcadh taobh a-muigh dhachaighean dhaoine agus ann an àitichean eile mì-fhreagarrach, tha aon choimhearsneachd air smachd a' ghabhail air an t-suidheachdadh iad fhein.

Tha Urras Leasachaidh Chrombaigh air fearann a cheannach gus àite parcaidh a thogail. Tha iad ag amas air luchd-turais a thàladh, ach ann an dòigh nach dean trioblaidean do mhuinntir an àite. Am biodh sin na fhreagairt do choimhearsneachdan eile 's iad a' strì le luchd-campachaidh?

Tha Nicole Webber ag aithris.