BPA ùr ann an Earra-Ghàidheal 's Bòd

'S i Jenni Minto a bhios a' riochdachadh Earra-Ghàidheal is Bhòid anns an ath-Phàrlamaid.

Fhuair i corr is trì mìle bhòt a bharrachd na fhuair Mìcheal Ruiseal san taghadh mu dheireadh.

Seo Andreas Wolff.