Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd fosgailte a-rithist

Chuir Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd ann am Baile Ùr an t-Slèibh fàilte air daoine airson a' chiad turas an-diugh bhon a dhùin iad san Damhair an uiridh.

Seo àite air am bi mòran de luchd-turais a' tadhal agus ged nach bi dùil ri cus bho thall thàiris am bliadhna, tha iad a'coimhead air adhart ri seusan trang.

Tha Màiri Riddoch ag aithris.