Cion luchd-obrach airson gnìomhachas na h-aoigheachd

'S e a bhith a' fastadh gu lèor a luchd-obrach an trioblaid as mòtha a' th' aig gniomhachasan aoigheachd air a' Ghàidhealtachd an-dràsta, le riaghailtean a' choròna-bhìorais, agus Brexit, fhathast a' toirt buaidh.

Ged a tha turasachd a-nis air tòiseachadh a-rithist tha riochdairean a' ghniomhachais ag ràdh gum bi taic a dhìth orra fhathast.

Thadhal Nicole Webber air Baile nan Granndach a dh'fhaicinn mar a tha am baile sin a' tighinn a-mach à lockdown.

Air fhoillseachadh