Blàr Chùil Lodair ga chuimhneachadh

Theid 275 bliadhna bhon a thachair am blàr cogaidh mu dheireadh air tìr-mòr Bhreatainn - Blàr Chùil Lodair - a chomharrachadh a-maireach.

Am-bliadhna, ri linn bacaidhean Covid, tha na tachartasan air fad air-loidhne.

Seo Seonaidh MacCoinnich.