Prìomhachas dhan a' Ghàidhlig

Tha coltas ann gum bi na prìomh phàrtaidhean a tha a' seasamh airson Pàrlamaid na h-Alba am-bliadhna a' cur romhpa gnìomhan no gealltanasan sna manifestothan aca airson na Gàidhlig. Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.