Dragh mu ionnsaighean le coin

Cumaibh smachd air ur coin.

Sin an teachdaireachd a tha a' tighinn bho thè à Baile Ùr an t-Slèibh a tha a' coimhead as deidh gobhar-fiadhaich air an tug cù droch ionnsaigh.

Tha an Kennel Club agus Urras Nàiseanta nan Tuathanach a-nis ag obair còmhla gus daoine a bhrosnachadh na coin aca a thrèanadh.

Seo Nicole Webber.