Sàbhailteachd bhoireannach

Tha iomairt a' dol an-dràsta ann an oidhirp dèanamh cinnteach gum bi boireannaich a' faireachdainn nas sàbhailte nuair a tha iad a-muigh ri eacarsaich.

Chaidh seo a chur air chois às dèidh murt Sarah Everard air a' mhìos a chaidh.

Tha iad airson aire dhaoine a tharraing gu mar a tha cuid de bhoireannaich air innse gun deach an sàrachadh neo gun deach ionnsaigh a thoirt orra fhads a bha iad a-muigh, agus tha iad ag iarraidh air fireannaich beachdachadh barrachd air mar a tha iad gan giùlain fhèin. Tha Nicol Webber ag aithris ...