Sgioba ùr aig a' Ghasaet

Tha crathadh mòr a' tighinn air meadhanan naidheachd nan Eilean Siar.

Bidh sgioba deasachaidh ùr, a bhios stèidhichte ann an Leòdhas, aig Gasaet Steòrnabhaigh.

'S e an t-amas a th' aca pàipear, air an robh uaireigin meas mòr sa choimhearsnachd, a chur air a chasan a-rithist. Tha an sgeulachd aig Ruaraidh Rothach ...