A' comharrachadh 275 bliadhna bho Bhlàr Chùil Lodair

Tha am-bliadhna a' comharrachadh 275 bliadhna bho bha Blàr Chùil Lodair ann.

Ged a bhios cruinneachadh ann gach bliadhna mar chuimhneachan air a' bhlàr, cha cheadaich Covid sin am-bliadhna airson an deit shònraichte-sa.

Ach, bidh seirbhis chuimhneachaidh aca air-loidhne air an 17mh dhen mhìos.

Tha an aithris-sa aig Cara Coburn.