Campas ùr Barraigh agus Bhatarsaigh

Thathas ag ràdh gur è Campas ùr Barraigh agus Bhatarsaigh a chiad dhe sheòrsa san t-saoghal.

Bi foghlam, slàinte, cùram sòisealta agus goireasan spòrs uile air an aon làrach.

Tha dealbhan mionaideach dhen phròiseact, a chosgas còrr is leth cheud milean not, a-nis air a sgaoileadh.

Ach tha connspaid a leantainn mun ghoireas agus a-nis mu chumadh an togalaich fhèin. Tha shona NicDhòmhnaill ag aithris