Gnìomhachasan bìdh a' dol gu math

Ged a b'fheudar dha mòran ghnìomhachasan na dorsan aca a dhùnadh ri linn a' phandemic, tha feadhainn ùra air toiseachadh cuideachd agus tha cuid eile air buannachd fhaighinn às an t-suidheachadh. 

Gu sònraichte gnìomhachasan co-cheangailte ri biadh a ghabhas ithe aig an taigh.

Seo Nicole Webber.