"Ùbhlan dhan h-uile duine"

Ùbhlan dhan a h-uile duine - sin an t-ainm a th'air pròiseact ùr a chaidh a' stèidheachadh le Lios Luibheach Inbhir Nis. Tha iad air sia deug mìle not fhaighinn bho Mhaoin Maitheas Inbhir Nis aig Comhairle na Gàidhealtachd gus gàrradh mheasan a chruthachadh. Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phìocair.