Planaichean 'son sgeamaichean haidro coimhearsnachd

Tha dà phròiseact coimhearsnachd san Eilean Sgitheanach agus ann an Ratharsair a' feuchainn ri airgead a thogail an-dràsda airson sgeamaichean haidro a chruthachadh.

Tha na buidhnean ann an Slèite agus Ratharsair ag amas air dealan a chruthachadh airson a reic dhan ghriod nàiseanta agus na prothaidean a chur gu feum sa choimhearsnachd.

Tha an aithris seo aig Ailean Peutan.