Pròiseact taigheadais aig prìs reusanta am Muile

Ràinig dà thaigh ùr, a chaidh a dhèanamh air tìr-mòr Osgamul ann am Muile, mar phàirt de phròiseact taigheadais aig prìs reusanta.

Chaidh na taighean a thogail ann an Siorrachd Àir agus chaidh an toirt dhan eilean air làraidhean.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.