Barraigh 's Bhatarsaigh a' dol gu Ìre 4

Dh'innis Nicola Sturgeon gun tèid riaghailtean Ìre 4 a chur an sàs ann am Barraigh is Bhatarsaigh.

Thig na riaghailtean ùra a-steach aig meadhan-oidhche Dimàirt.

Tha an còrr de na h-Eileanan Siar a' fuireach aig Ìre 3.

Seo Shona NicDhòmhnaill.