An Gàidheal Quebecach mu dheireadh air bàsachadh

Tha an tè mu dheireadh de na Gàidheil a rugadh 's a thogadh leis a' Ghàidhlig ann an Quebec, Canada, air bàsachadh.

Dh'fhalbh sinnsearan Sìne NicÌomhair (neé NicCoinnich) à Tolastadh bho Thuath ann an Leòdhas anns na 1850an.

Bhàsaich i air an 30mh là den Dùbhlachd, aois 96.

Seo Eilidh NicLeòid.