BBC Naidheachdan

Seachdainn Nàiseanta nan Craobhan

'S e "Seachdain Nàiseanta nan Craobhan" a tha seo - nuair a thèid toiseach an t-seusain airson a bhith gan cur a chomharrachadh.

Tha e car sònraichte aig Caisteal Armadail anns an Eilean Sgitheanach am-bliadhna -agus iadsan a' cur còrr air ceud craobh conafair mar phàirt de phrògram eadar-nàiseanta airson a bhith a' glèidheadh chraobhan dhe seòrsa.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.