BBC Naidheachdan

Bailtean 15 Mionaidean?

Tha plana ga chur air adhart ann am Paris gum bi a h-uile duine sa bhaile a' fuireach ann an àite far an urrainn dhaibh coiseachd gu na goireasan a tha a dhìth orra taobh a-staigh cairteal na h-uaireach.

Agus tha e colach gu bheil tòrr bhailtean mòra eile air feadh an t-saoghail a' beachdachadh air an dearbh mhodail a leantainn.

Dè mu dheidhinn bhailtean nas lugha -an urrainnear a ràdh gur e Baile 15 Mionaidean a tha ann an Inbhir Nis?

Tha am fear-naidheachd againn, Calum MacLeòid air a bhith a' rannsachadh.