BBC Naidheachdan

Drochaid ùr do Bheàrnaraigh Leòdhais

Thug Comhairle nan Eilean Siar cùmhnant do chompanaidh Shasannach 'son drochaid ùr a thogail eadar Beàrnaraigh agus tìr-mòr Leòdhais.

'S e a' chompanaidh Maybey a nì an obair.

Cosgaidh an drochaid mu £1m.

Seo Murray MacLeòid.