BBC Naidheachdan

Sonas Slàinte

Thèid bhideothan ùra a sgaoileadh an t-seachdain seo gu sònraichte do bhun-sgoiltean a tha a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd.

'S e prìomh amas nam bhideothan clann oideachadh ann a bhith a' coimhead às an dèidh fhèin agus iad a' buntainn ri cuspairean leithid slàinte-inntinn.

Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.