BBC Naidheachdan

Dragh mu bhuaidh Bhrexit

Feumaidh an Rìoghachd Aonaichte agus an t-Aonadh Eòrpach uimhir 's as urrainn dhaibh a dhèanamh airson aonta malairt a ruighinn agus 39 làithean air fhàgail mus ruith an ùine airson sin a dhèanamh a-mach orra.

Sin beachd Jimmy Gray, cathraiche buidhne-gnìomha Chomhairle na Gaidhealtachd.

Dh'innse e do bhuill an-diugh gu bheil uimhir de mhì-chinnt ann mu dè an suidheachadh a bhios ann air a' cheann thall 's gu bheil e doirbh do dh'ùghdarrasan ionadail agus gnìomhachasan deasachadh iomchaidh a dhèanamh.

Seo Doneil MacLeòid.