BBC Naidheachdan

Cothrom fàis do dh'Fhèis Blas

'S e cothrom fàs a thoirt do luchd-èisteachd agus daoine a ruighinn air feadh an t-saoghail amas Fèis Blas na bliadhna-sa.

Th`oisich an tachartas, a th' air a dhol air loidhne, a-raoir agus thèid sreath de chuirmean agus bùithtean-obrach a chumail eadar seo agus deireadh na mìos.

Tha Ruairidh Maciver ag aithris.