BBC Naidheachdan

Luaidh ga dhèanamh air Iain MacAoidh

Chaochail an seinneadair Gàidhlig Iain MacAoidh aig aois 78.

Choisinn Iain, às an Rubha ann an Leòdhas, Bonn Òir an t-Seann Nòis aig Mòd Nàiseanta Inbhir Nis ann an 1972.

Beagan an dèidh sin choisinn e duais an t-Seann Nòis aig Fèis Phan-Cheilteach Chill Àirne ann an Èirinn.

Bha iarrtas mòr air a shon airson cèilidhean is cuirmean tro na bliadhnaichean.

Tha Doneil MacLeòid a' toirt sùil air ais air a bheatha.