BBC Naidheachdan

Eileanan Earra-Ghaidheal airson a bhith fo Ìre 1

Nochd mi-thoileachas a measg cuid de mhuinntir eileanan Earra-Ghaidheal agus an sgìre chomhairle aca gu bhith ann an ìre a dhà de riaghailtean Covid. Sin an coimeas ri ìre a h-aon a bhios an sàs anns na h-Eileanan an Iar agus na h-Eileanan a Tuath. Ach nam biodh Eileanan Earra-Ghaidheal aig ìre eile an taca ri Tìr Mòr tha beachd ann gum feumadh bacaidhean siubhail ùra a chur ann. Seo Andreas Wolff.