BBC Naidheachdan

Bunsgoil Pholl Iù dùinte fad cola-deug

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gun deach iarraidh air luchd-obrach agus sgoilearan Bun-sgoil Pholl Iù iad fhèin a chumail fa leth fad cealla deug leis gum faodadh gu robh iad faisg air cuideigin air a bheil Covid-19. Chaidh litrichean a chur gu pàrantan agus daoine eile sa choimhearsnachd le ceangal ris an sgoil. Tha Jenny Inglis ag aithris.