BBC Naidheachdan

Còmhradh a' leantainn mar thorradh air aithisg Soillse

Dh'adhbhraich an leabhar 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community' tòrr deasbaid nuair a nochd e aig tòiseach an Iuchair. Ann an òraid a' toirt sùil air buaidh an leabhair thuige seo, chuir fear de na h-ùghdarran, an t-Ollamh Conchúr O Giollagáin, fàilte air sin is e àg radh gu bheil deasbad is tuigse air suidheachadh a' chànain rianatach ma tha adhartas gu bhith ann. Tha Calum MacLeòid ag aithris.