BBC Naidheachdan

Bùithtean an Òbain

Chan eil teagamh nach eil Covid-19 air buaidh a thoirt air bùithtean na h-Alba sna mìosan mu dheireadh.

Anns an Òban fhuairear buannachd à turasachd, ged a bha an seusan nas anmoiche nan àbhaist.

Ach le seusan na turasachd a' tighinn gu ceann - tha dragh air marsantaich mu na tha fainear dhaibh, agus a' bhuaidh a bheir riaghailtean a' choròna-bhìorais air na seachdainean suas chun Nollaig. Seo Andreas Wolff.