BBC Naidheachdan

Buaidh Covid air Coimhearsnachdan

Tha sinn uile air fàs cleachdte ri bacaidhean a' choròna-bhìoras agus a' bhuaidh a th' aca air ar beatha.

An cois nan dùbhlan, tha beachd ann gu bheil an suidheachadh air daoine a thoirt còmhla agus gu bheil "a' choimhearsachd" a-nis nas cudromaiche.

Thadhail Nicole Webber air Baile Dhubhthaich san dàrna aithris againn air buaidh a' bhìorais air bailtean na h-Alba ...