BBC Naidheachdan

Buannachdan an cois dà-chànanas

Tha dà-chànanas na bhuannachd a thaobh sgilean cànain agus a thaobh sgilean inntinn.

Tha seo a rèir rannsachaidh ùir bho Oilthigh Heriot Watt a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Fhuaireas cuideachd gu bheil seo fìor ge b' i dè an dà chànan a th' ann.

Tha Annabel NicIllinnein ag aithris.