BBC Naidheachdan

Iomairt airson uaigh Sheasaidh NicLachlainn a chàradh

Thòisich iomairt an t-seachdain seo gus clach-uaigh an t-seinneadair Gaidhlig Seasaidh NicLachlainn - a bh'aig aon àm aithnichte air feadh an t-saoghail - a chàradh.

Tha còrr is ceud bliadhna ann bho bhàsaich Seasaidh NicLachlainn, a bhuineadh dhan Òban agus a sheinn aig a' chiad Mhòd sa bhaile sin ann an 1892.

Chaidh a tiodhlaigeadh ann an cladh Chathcart ann an Glaschu.

Seo Andreas Wolff.