BBC Naidheachdan

'Là nan còisirean dùthchail' aig a' Mhòd

Nam biodh cùisean àbhaisteach, agus gu dearbh chan eil, 's e Diardaoin là mòr nan còisirean dùthchail aig a' Mhòd.

Ged a tha teicneolas agus goireasan didseatach air a bhith cuideachail do chuid de chòiseirean, tha mòran fhathast a' faireachdainn nach eil rud sam bith coltach ri a bhith a' cruinneachadh agus a' seinn còmhla, mar a tha Andreas Woff ag aithris.