BBC Naidheachdan

Covid ann an Uibhist

Tha 17 duine ann an Uibhist a Deas a-nis air dearbhadh fhaighinn gu bheil Covid-19 orra, agus dh'fhaodadh an àireamh sin èirigh fhathast le deuchainnean a' leantainn.

Aig a' cheart àm tha coimhearsnachd Uibhist a' dèanamh nas urrainn dhaibh stad a chur air an sgaoileadh, a nochd san eilean aig deireadh na seachdain seo chaidh.

Tha tuilleadh aig Shona NicDhòmhnaill.