BBC Naidheachdan

Ag adhradh a-muigh

Bha seirbheisean eaglaise am measg na bh' air an casg le riaghailtean an lockdown.

Ged a tha iad a-nis ceadaichte a-rithist, tha aon chothional air taobh siar Leòdhais air dòigh fhaighinn timcheall air na riaghailtean a tha fhathast gan cuingealachadh 's iad ag adhradh a-muigh.

Chaidh Eilidh NicLeòid a choinneachadh riutha.