BBC Naidheachdan

Biadh aig Bridgend

Thòisich luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Dhun Èideann sgrùdadh academaigeach air urras sa bhaile a tha air a bhith a thoirt taic do dhaoine sa choimhearsnachd tron a phandemic.

Tha Bridgend Farmhouse air a bhith trang a' cumail biadh ri daoine a tha feumach air anns a' choimhearsnachd ionadail.

Tha an sgrùdadh a' coimhead air dè na leasanan is urrainn ionnsachadh bho obair an urrais. Tha Niall Bartlett ag aithris.