BBC Naidheachdan

Stèisean-rèile Strathbungo

Ged nach eil trèanaichean tuilleadh a' frithealadh stèisean-rèile Strathbungo ann an Glaschu tha muinntir na sgìre agus Pollokshields, a tha rin taobh, ag ràdh gu bheil e riatanach airson beatha an àite.

Theab Network Rail an togalach a leagail air a' mhìos sa chaidh airson dealan a chur ris loidhne-rèile.

Ach an dèidh iomairt ionadail chuirear dàil air an obair sin.

Seo Niall Bartlett.