BBC Naidheachdan

Biadh san àm ri teachd

'S e beagan agus an dàrna leth den bhiadh a tha sinn ag ithe ann am Breatainn a th' air fhàs no àrach anns an dùthaich seo fhèin.

Ach a rèir cuid de eòlaichean bu chòir dhuinn a bhith a' cur fada a bharrachd sinn fhèin seach a bhith an eiseimeil dhùthchannan eile.

Le staing a' choròna-bhìorais a-nis air laigsean anns na siostaman bìdh a thoirt am follais an e sin an t-slighe às fheàrr san àm ri teachd?

Tha an aithris-sa aig Annabel Nic'illinnein.